WING CHUN KUEN
Bojové umění a sebeobranaAktuálně
V průběhu ledna a února probíhá nábor žáků pro druhé pololetí.

Přijďte si trénink vyzkoušet, první hodina je zkušební a zdarma. Těšíme se na Vás!

O wing chun


Wing Chun je čínské bojové umění (kung fu), zaměřené na reálnou sebeobranu. Oproti ostatním stylům se vyznačuje přímostí, jednoduchostí a malým množstvím technik. Cílem je efektivní a funkční sebeobrana s využitím síly protivníka ve svůj prospěch. Dle výukové formy se rozlišuje šest cvičebních úrovní: Siu Lim Tao (Forma malé myšlenky), Chum Kiu (Forma hledání mostu), Biu Tze (Forma bodajících prstů), Muk Yan Chong (Forma na dřevěném panákovi), Luk Dim Bun Kwan (Forma s dlouhou tyčí), Bart Cham Dao (Forma s dvěma meči)


Trénink dětí


Wing Chun Kung Fu není statické bojové umění, důležitá je obratnost, rychlost, zdravá flexibilita a stabilita. Více než polovina tréninku dětí je proto věnována těmto dovednostem. Dále se děti učí jednotlivé techniky Wing Chun Kung Fu a postupně jejich nácvik ve dvojicích, základy sebeobrany a formu Siu Lim Tao. Trénink technik se provádí do vzduchu a do úderových terčů (lap).


Historie


Historie Wing Chun Kung Fu začíná v klášteře Siu Lam (Šao Lin), v místě s mnohasetletou tradicí praktikování bojových umění. V první polovině 18. století, s nástupem vlády Manchuů, byl klášter zničen. Mnoho mnichů zde našlo smrt. Mezi zachráněnými bylo několik osobností čínského bojového umění, mimo jiné i abatyše Ng Mui. Ng Mui našla útočiště v kláštěře Bílého jeřába na úpatí hory Tai Leung. Zde se seznámila s obchodníkem a jeho krásnou dcerou Wing Chun, jejíž krása budila pozornost místního rváče, který ji nutil, aby se za něj provdala. Wing Chun si jej vzít nechtěla a následovala tedy abatyši do hor, kde se začala učit Kung Fu. Po výcviku vyzvala neodbytného nápadníka na souboj a zvítězila. Mohla se tak provdat za Leung Bok Chau, se kterým již byla zasnoubená.
Významnou osobností Wing Chun Kung Fu je velmistr Yip Man, který se narodil v roce 1893 a bojovému umění se začal učit již velmi mlád. Mezi jeho první žáky patřil mistr Lok Yiu. Lok Yiu přijal za žáka Si-Gunga Wilhelma Blecha, který předal Wing Chun Si-Fu Petru Brunnerovi.


Kdy a kde cvičíme


poslední hodina je 18. 6. 2018.

Výuka bude probíhat s výjimkou státních svátků a prázdnin.


2. - 4. třída

pondělí, 14.00 - 15.00

ZŠ Skálovo náměstí, Skálovo nám. 5, Prostějov

Vchod do tělocvičny je zezadu budovy.


5. - 9. třída (nově od 12/2017)

pondělí, 15.30 - 16.30

ZŠ Melantrichova, Fanderlíkova 4123/69, Prostějov

Vchod do tělocvičny je zezadu budovy.

S sebou na trénink


Tenisky se světlou podrážkou, černé tepláky, bílé tričko, pití a dobrou náladu :).

Trénink probíhá bez přítomnosti rodičů. Děti tím vedeme k samostatnosti, snažíme se docílit maximální soustředěnosti na průběh hodiny a zajištění bezpečnosti.


Školné


První seznamovací hodina je nezávazná a ZDARMA.


Měsíc

400,-

Pololetí

1500,-

Školní rok

2500,-

Platba je možná v hotovosti na místě nebo na účet 670100-2207177339/6210 (do poznámky uveďte jméno dítěte).

Pokud Vaše dítě začne cvičit později a chce chodit do konce školního roku, potom je cena následující: leden (1500 Kč), únor (1500 Kč), březen (1250 Kč), duben (1000 Kč).


Kontakt


Veronika Kvasnicová

Si-Je

Tel: 604 767 007

Poslat e-mail


Narodila jsem se v roce 1989 a Wing Chun Kung Fu se učím u mého Si-Fu Petra Brunnera od roku 2013. Vystudovala jsem fyzioterapii na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Wing Chun Kung Fu se věnuji především pro jeho "jednoduchost" a efektivní využití v sebeobraně. Líbí se mi také, že respektuje lidské tělo - všechny pohyby jsou prováděny ve zdravém kloubním rozsahu, kdy svaly můžou nejsnáze pracovat vyváženě a koordinovaně.


Pravidla školy

Pravidla školy jsou přílohou přihlášky a rodiče jejich podpisem vyjadřují souhlas s nimi. V případě nesouhlasu s pravidly nemůže být dítě zařazeno do výuky.


* Každý žák je povinen chodit na trénink včas, v předepsaném oblečení a obuvi (bílé tričko, tepláky, sálová obuv), pořídit si a nosit s sebou na každý trénink cvičební pomůcky /LAPU - možno zakoupit u instruktora.

* Na trénink musí být žák čistý, s ostříhanými nehty, upravenými vlasy (pokud jsou dlouhé, musí být sepnuty), bez hodinek/ náramků/ řetízků a žvýkaček.

* Nepřítomnost dítěte na tréninku jsou rodiče povinni předem omluvit instruktorovi (sms, email, ...). Trojnásobná neomluvená absence se nahlašuje rodičům formou SMS.

* Školné se nevrací. Výjimkou je závažný zdravotní stav, který je nutno doložit lékařským potvrzením o dlouhodobé cvičební neschopnosti. V tomto případě se vrátí zbývající hodnota školného. V případě nemoci je možné domluvit se na náhradním tréninku ve druhé skupině (v daném školním roce), ovšem pouze pokud je absence omluvena předem.

* Školné je splatné vždy k 10. dni v aktuálním měsíci. Za prodlení se počítá penále 10 % z částky školného.

* Garantujeme 15 odučených lekcí za pololetí. Trénink neprobíhá o státních svátcích, prázdninách a ředitelském volnu. Výuka začíná 2. týden v září a končí 2. týden v červnu.

* Žáci jsou povinni dodržovat zásady slušného chování, neničit majetek školy a zařízení tělocvičny a šaten. Jsou povinni respektovat pokyny instruktora, cvičit tak, aby neohrožovali své zdraví ani zdraví ostatních. V případě narušování chodu výuky, nerespektování pokynů instruktora a zejména z důvodu nevhodného chování k ostatním dětem může být žák instruktorem z kroužku vyloučen. Storno poplatek potom činí 50 % ze zbývající hodnoty školného.

* Za ztracené věci v šatnách a tělocvičně škola nenese odpovědnost. Nedávejte dětem na trénink cenné věci. Zapomenuté věci jsou k vyzvednutí u Si-Je.

* Během výuky dohlíží na bezpečnost dětí instruktor. Před začátkem a po skončení tréninku nese odpovědnost zák. zástupce.

* Dítě je oprávněno účastnit se tréninku jen ve zcela dobrém zdravotním stavu. Všechna trvalá nebo dočasná zdravotní omezení, ale i momentální indispozice a každý úraz během tréninku je nutno hlásit instruktorovi. V případě, že instruktor nebude informován o zdravotním stavu dítěte a dojde k jeho zranění, nesou zodpovědnost rodiče dítěte.

* V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu dítěte nebo zranění instruktor dítěti zajistí potřebnou péči a neprodleně informuje rodiče, kteří zajistí odchod dítěte z tréninku.

* Přítomnost rodičů na tréninku nedoporučujeme z důvodu zajištění bezpečnosti dítěte při cvičení (soustředěnost dětí na činnost klesá). Pokud je přítomnost rodičů na tréninku nezbytná, rodič nesmí zasahovat do průběhu tréninku.

* Pojistné není součástí kurzovného, doporučujeme sjednat dětem úrazové pojištění.

* Odhlásit dítě z kurzu může pouze rodič.

Předběžná rezervace